Általános információk

Ahogy mesterem, Dr. Daubner Béla fogalmaz: 
,,Szenvedni lehet fejlődés nélkül is, fejlődni viszont nem lehet szenvedés nélkül."

Többek között az alábbi típusú lélektani témákkal kapcsolatban tudok Önnek hatékony segítséget nyújtani:

  • Személyiségfejlesztés
  • Általános életvezetési nehézségek
  • Traumafeldolgozás
  • Krízisintervenció
  • Stresszkezelés
  • Szorongáscsökkentés
  • Gyászfeldolgozás
  • Tartós negatív hangulati állapot
  • Indulatkezelési problémák
  • Organikus ok kizárását követően a pszichogén eredetű problémák megszüntetése (pl. reflux, alvásproblémák, dadogás, egyéb szomatikus panaszok)

A személyiség fejlődése élethosszig tartó folyamat. Mindenki életében előfordulhatnak olyan időszakok, amikor a nehézségek megoldása addig várat magára, amíg már szinte lehetetlennek tűnik megküzdeni velük; ekkor krízis alakulhat ki. Az egykor adaptivitást elősegítő folyamatok hosszú távon negatívan befolyásolhatják a létminőséget. A közös munkában feltárjuk az akadályozó mechanizmusok gyökereit, hogy végül Ön kialakíthasson egy pozitívabb perspektívát. A bennünk rejlő potenciál maximalizálását hátráltató múltbeli minták megváltoztatásával a korlátozó érzelmek eltűnnek. Kifejleszthet egy életen át tartó szokást, hogy tartósan sikeres és elégedett legyen - ha adott a kellő motiváció, mindig van lehetőség a változtatásra, fejlődésre. 

Amennyiben nem specifikus problémával, hanem személyiségfejlesztés, az autogén tréning elsajátítása, vagy az önismeret, énhatékonyság, reziliencia fejlesztése, esetleg az asszertivitás növelése céljából szeretne hozzám fordulni, arra az opcióra is van lehetőség.  

Abban az esetben, ha a személyes megjelenés helyett az online konzultációkat választja: jelezze felém, ha nem Skype-ot, hanem más kommunikációs platformot preferál (FaceTime, Dokivideo, stb.). Természetesen ennél a lehetőségnél is biztosított a teljes diszkréció.

Igény szerint angol nyelven is elérhető mindez (felsőfokú komplex C-típusú nyelvvizsgával, és hozzávetőleg anyanyelvi nívójú, aktív nyelvtudással rendelkezem). 
🇬🇧 ENGLISH: I am an English-speaking Psychologist from Budapest (Hungary, Central Europe, EU). I provide both online and face-to-face therapy sessions. 

Az alap-pszichoterápiás ülések heti rendszerességgel, fix időpontban történnek, 45-50 perces időkeretben. A terápiás kapcsolat fenntartásának idejét a terápiás célok megfogalmazása mentén határozzuk meg. Rövidterápiának minősül a 12-20 alkalmas ülésszám, de gyakori az ennél hosszabban folyó közös munka. A legelső alkalommal szóbeli szerződést kötünk egymással erre vonatkozóan; azonban bármikor dönthet úgy bármilyen okból, hogy a megállapodás előtt abbahagyjuk a terápiát - ilyen esetben ezt is egyeztetjük, és megbeszélünk egy záró alkalmat, mivel minden megkezdett folyamatot le kell zárni.
A zavartalan munkavégzés érdekében kérem, hogy a megbeszélt időpont előtt legkorábban 5 perccel érkezzen. Megértését és együttműködését ezúton is köszönöm!
Időpont lemondása: egy-egy alkalommal elfogadom a kimaradt tiszteletdíj megtérítése nélkül is, amennyiben azt legalább 24 órával előre jelzi. 

Pszichológusként diszkréciót, empátiát, kongruenciát, elfogadást nyújtok. Hivatásom, hogy segítsek javítani a hozzám forduló kliensek emocionális állapotán, őket mindig a legjobb tudásommal látom el.

Alapvetően integratív szemléletben dolgozom, melyre technikai eklekticizmus jellemző. Egyéni foglalkozások keretében fogadom klienseimet Budapesten vagy online. 

Szakmai ars poetica: a rezilienciával kapcsolatos legmodernebb tudományos kutatások tükrében hiszem, hogy megfelelő motiváció birtokában mindenki képes a teljes önaktualizációra, melyhez tökéletes alapot nyújt a poszttraumás növekedés, kreatív krízis. Nietzsche szavaival élve: ,,Szükség van a káoszra, hogy táncoló csillag szülessen.". A reziliencia karakterisztikumai közé tartozik az önszerveződési képesség, illetve a tanulási és adaptációs kapacitás. A növekedésben rejlő potenciál két egymásnak ellentmondó jellegzetességet foglal magában: a fokozódó komplexitás és a lehetőségek mellett a szintén ezzel párhuzamosan fejlődő sérülékenységet. A ciklikus transzformáció folyamata során adódnak a prosperálóan mély változások. Az emberek és az élővilág zavarba ejtő, elbűvölő és bejósolhatatlan természete, az élet gazdagsága, diverzitása és változékonysága az evolúció táncából jön létre, amelyet a növekedési körforgások, az összeomlás, megújulás és az újraszerveződés hoz létre: per aspera ad astra.